จะทำอย่างไรถ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มกะพริบ - และวิธีแก้ไข

หลายๆ คนประสบปัญหาหน้าจอกระพริบบนคอมพิวเตอร์ โดยที่หน้าจอกระพริบเป็นระยะๆ หรือบ่อยครั้ง...

อ่านเพิ่มเติม →

แป้นพิมพ์ลัดที่ดีที่สุดสำหรับ Windows 11 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การรู้วิธีจัดการคีย์ผสมบางอย่างอาจมีประโยชน์มากเมื่อเราทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน การใช้...

อ่านเพิ่มเติม →