Cách bỏ ghim ai đó trên Snapchat

Hầu hết các ứng dụng nhắn tin nhanh mà bạn sử dụng hiện nay đều có tính năng ghim cuộc trò chuyện lên đầu. Bạn sẽ tìm thấy tính năng này trong các ứng dụng nhắn tin nhanh phổ biến nhất…

Đọc thêm →