Giới thiệu về trang web

 

Giới thiệu về trang web

Mekano Tech Informatics được thành lập vào tháng 2017 năm XNUMX..

Trang web được tạo ra để giúp nội dung Ả Rập phát triển và mang lại lợi ích cho những người khác, vì trang web nằm ở Cộng hòa Ả Rập Ai Cập

Mekano Tech Informatics là một trang web bao gồm một số chủ đề có giá trị để giải quyết các vấn đề về Windows và cách giải quyết vấn đề đó

Và cũng có các ứng dụng Android và iPhone miễn phí, tin tức công nghệ và giải thích cho Google International và YouTube

Nó cũng bao gồm một phần đặc biệt giải thích các khái niệm về SEO để hiểu các công cụ tìm kiếm và cách xử lý chúng để có được kết quả tốt nhất, cũng như một phần để phát triển trang web.

“Người quản lý trang web” là những người tạo ra nội dung trên trang web và cũng là người sáng lập ra trang web 😉

 

Mục tiêu của việc tạo trang web này là nâng cao nhận thức, giáo dục người khác và phát triển nội dung tiếng Ả Rập

 

Xuất bản bài báo trên